Pravne napomene vezano uz zaštitu podataka

Miele ne sakuplja osobne podatke bez Vašeg znanja.

1. Postupanje s osobnim podacima

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci Miele klijenata i kupaca (kao npr. ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i faksa, dalje u tekstu: osobni podaci) prikupljaju se ispunjavanjem odgovarajućeg ugovora/formulara/upitnika/obrasca, odnosno registracijom na web shop-u u svrhu automatski podržane brige o korisniku (računovodstvo, program lojalnosti i sl.) te se pohranjuju na nosač podataka i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Korisnik je popunjavanjem odgovarajućeg ugovora/formulara/upitnika/obrasca, odnosno registracijom na web shop-u suglasan da je Miele osobne podatke ovlašten proslijediti na podružnice koncerna na području Europske unije, ukoliko je to nužno radi obrade narudžbe ili programa brige o korisniku. Miele neće osobne podatke koristiti niti prosljeđivati izvan ovog kruga.

Kolačići (cookies) mogu biti onemogućeni u postavkama izbornika korisnika.

Korisnik je popunjavanjem odgovarajućeg ugovora/formulara/upitnika/obrasca, odnosno registracijom na web shop-u suglasan da ubuduće bude informiran od strane društva Miele o Miele proizvodima i uslugama putem pošte, telefona, telefaksa ili e-maila. Ovu suglasnost korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati pisanim putem slanjem obavijesti na adresu Miele trgovina i servis d.o.o., Buzinski prilaz 32, 10010 Zagreb ili slanjem odgovarajućeg e-maila na info@miele.hr.

2. Tehnologije

Ova web-stranica koristi Google Analytics. Google usluga analiziranja interneta koristi se za analiziranje ove web-stranice. U tu svrhu se sastavljaju izvještaji za Miele o Vašoj aktivnosti na web-stranici, kako bi Miele mogao poboljšati svoju ponudu na internetu prema Vašim potrebama. To se događa u anonimnom obliku tako da se IP adresa skraćuje. Tako ne postoji nikakva mogućnost da se donese zaključak o ponašanju jedne konkretne osobe na internetu. Skupljeni podaci koriste se isključivo u statističke svrhe i to u anonimnom obliku. Google ni u kojem slučaju Vašu skraćenu IP adresu neće povezivati s drugim podacima s Googlea. Tracking analizi interneta možete u bilo kojem trenutku za budućnost prigovoriti. Proširenje za Vaš browser možete skinuti s odgovarajuće Google internetske stranice i instalirati (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Miele koristi internetske tehnologije (pr. Cookies, Java-Script) kako bi korištenje Miele usluga putem interneta bilo što ugodnije i kvalitetnije. Kako bi povećali atraktivnost naših web-stranica, informacije se povremeno sakupljaju automatski (npr. pretraživač, operativni sustav, broj »klikova«, prosječno trajanje zadržavanja po stranici), bez prikupljanja osobnih podataka.

3. Sigurnost Miele jamči zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog odavanja.

Miele ne odgovara za događaje koji su posljedica nepridržavanja Miele općih uvjeta.

4. Upućivanje na druge web-stranice Postojeće poveznice (linkovi) na Miele stranicama mogu upućivati na web stranice drugih pružatelja usluga. Za sadržaj, sigurnost i strategiju zaštite podataka na takvim stranicama, Miele nije odgovoran.

5. Daljnji razvoj tehnologije i interneta / strategije zaštite podataka Daljnji razvoj tehnologije i interneta će svakako imati utjecaj na našu strategiju zaštite podataka. Ukoliko i kada dođe do takvih promjena, iste će pravodobno biti objavljene na ovoj stranici.