Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije Kupac može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana od dana kada je Kupac primio proizvod, odnosno u skladu sa čl. 45 Zakona o zaštiti potrošača. U tom slučaju, Kupac je dužan neoštećen proizvod sa svom pratećom dokumentacijom i ambalažom o svom trošku vratiti na adresu Prodavatelja. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je Kupac primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga Kupcu bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. Zakona o zaštiti potrošača. Ako Kupac nije primio potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo raskinuti ugovor u roku od tri mjeseca od primitka proizvoda. Međutim, ako Prodavatelj u roku iz prethodne rečenice dostavi Kupcu potvrdu prethodne obavijesti iz Kupac ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka potvrde prethodne obavijesti. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova, a Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio pisanu obavijest o raskidu. Neovisno o navedenom, Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: Isporuka robe koja nije naručena; Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja; U slučaju isporuke robe koja nije naručena, Kupac ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat plaćene cijene i dostave te naknadu troškova povrata proizvoda. Preduvjet navedenoga je da je Kupac Prodavatelju vratio pogrešno isporučen proizvod. Kupac je dužan prilikom isporuke robe provjeriti jesu li isporučeni artikli upravo oni koje je naručio, odnosno, oni koji su navedeni na računu. Svojim potpisom Kupac nedvojbeno potvrđuje da su mu isporučeni artikli koji su navedeni na računu/otpremnici, odnosno drugoj odgovarajućoj potvrdi primitka te da je riječ o artiklima koje je naručio. U slučaju bilo kakvog nesklada isporučenih artikala s naručenim, odnosno artiklima navedenim na računu/otpremnici, odnosno drugoj odgovarajućoj potvrdi primitka, Kupac je o istome dužan bez odgode obavijestiti dostavljača. Naknadne reklamacije u tom smislu neće biti uvažene. Kupac je dužan prilikom isporuke robe pregledati istu te utvrditi postoje li vidljiva vanjska oštećenja ambalaže te o eventualnim oštećenjima obavijestiti dostavljača. U protivnom, svojim potpisom Kupac nedvojbeno potvrđuje da je robu primio bez vidljivih vanjskih oštećenja ambalaže, a naknadne reklamacije u tom smislu neće biti uvažene. U odnosu na odgovornost Prodavatelja za materijalne i pravne nedostatke na stvari, primjenjuju se prisilne (kogentne) odredbe važećih zakona. Za podnošenje pisanih prigovora moguće se obratiti u našim poslovnicama Zagreb i Split, e­mailom (reklamacije@miele.hr) ili pisanim putem na adresu sjedišta Prodavatelja u Zagrebu, Buzinski prilaz 32. Prodavatelj će na reklamaciju odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana. Kupac nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru: o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora, o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu, o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju, o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao, o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina, o igrama na sreću.